Video giới thiệu máy bơm MiniMed 630G

Mời các bạn xem video giới thiệu các tính năng cơ bản của máy bơm Insulin tự động của hãng MEDTRONIC : MiniMed 630G. Ở Châu Âu nó có ký hiệu là MiniMed 640G, tính năng giống hệt nhau chỉ khác về đơn vị đo. Video bằng tiếng Anh mình chưa có thời gian dịch nên các bạn cố gắng xem hết để nắm bắt được một số thông tin cơ bản. Chi tiết của nó mình sẽ có những bài viết cụ thể sau.