unlocking your pump

Mở máy – Unlocking your pump

Để mở máy bạn nhấn phím bất kỳ, màn hình sẽ hiện thông báo thể hiện phím điều hướng được tô sáng (highlight).

Mở máy bơm insulin

Ấn vào đúng phím máy sẽ được mở khóa cho bạn vào chế độ Home Screen. Nếu bạn ấn sai máy sẽ báo lỗi và bạn phải nhấn OK để làm lại.

Nhấn sai nút để mở máy