Màn hình chính máy bơm insulin 630G

Màn hình chính – Home Screen

Các bạn cần tìm hiểu rõ các thông số thể hiện trên màn hình dưới

Màn hình chính máy bơm insulin 630G

Status bar : thể hiện các biểu tượng có thể truy cập nhanh vào các chức năng của máy

Current time : hiện thị thời gian hện tại

BG metter reading : nếu bạn mới thử đường huyết bằng máy thử Bayer metter được kết nối với máy bơm 12 phút trước thì kết quả thử sẽ được hiện ở đây (đơn vị là mg/dL)

Active insulin : thể hiện lượng insulin (tương đối) đang còn trong thời gian có tác dụng làm giảm đường huyết. Tôi thường dùng chỉ số này để kiểm tra liệu mình có quên tiêm trước khi ăn không.

Bolus : cho phép bạn lựa chọn các tùy chọn để cài đặt lượng insulin nhanh trước bữa ăn. Phần này rất quan trọng nên sẽ có bài viết chi tiết về vấn đề này.

Basal : cho phép bạn lựa chọn các tùy chọn để cài đặt lượng insulin nền.