Phương pháp điều trị tiểu đường type 1

Phương pháp điều trị tham khảo

Cấy ghép tuyến tụy. Với ghép tụy thành công, có thể không cần insulin. Nhưng cấy ghép tụy tạng không phải luôn luôn thành công – và thủ tục đặt ra những rủi ro nghiêm trọng. Cần cả cuộc đời thuốc ức chế miễn dịch mạnh để ngăn chặn loại bỏ nội tạng. Các thuốc này có thể có tác dụng phụ nghiêm trọng, trong đó có nguy cơ cao mắc bệnh và chấn thương nội tạng. Bởi vì các tác dụng phụ có thể nguy hiểm hơn so với bệnh tiểu đường, ghép tụy thường dành cho những người rất khó kiểm soát bệnh tiểu đường.

Cấy ghép tế bào. Nhà nghiên cứu cũng đang thử nghiệm với ghép tế bào tiểu đảo, cung cấp các tế bào sản xuất insulin mới từ một tuyến tụy nhà tài trợ. Mặc dù thủ tục thử nghiệm này đã gặp vấn đề trong quá khứ với kỹ thuật, và các loại thuốc tốt hơn để ngăn chặn loại bỏ tế bào islet có thể cải thiện cơ hội cho sự thành công trong tương lai. Tuy nhiên, ghép tế bào islet vẫn đòi hỏi việc sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch, và cũng giống như nó đã làm với các tế bào tự nhiên của nó, cơ thể thường phá hủy các tế bào islet cấy. Ngoài ra, nguồn cung cấp đủ các tế bào islet không có sẵn cho điều trị này trở nên phổ biến.

Cấy ghép tế bào gốc. Trong một nghiên cứu của Brazil năm 2007, một số ít người mới được chẩn đoán với bệnh tiểu đường tuýp 1 có thể ngừng sử dụng insulin sau khi được điều trị bằng tế bào gốc từ máu của mình. Mặc dù cấy ghép tế bào gốc – có liên quan đến việc đóng hệ thống miễn dịch và sau đó xây dựng nó lên một lần nữa – có thể nguy hiểm, có thể là một trong những cung cấp lựa chọn điều trị thêm cho bệnh tiểu đường tuýp 1.